3194 SAYILI İMAR KANUNUN 23. MADDESİ GEREĞİNCE ALINAN YOL TEKNİK ALTYAPI KATILIM BEDELLERİNİN HESAPLAMA ŞEKİLLERİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Ömer MUTLUOĞLU, Mustafa ÖZDEMİR

Abstract


3194 SAYILI İMAR KANUNUN 23. MADDESİ GEREĞİNCE ALINAN YOL TEKNİK ALTYAPI KATILIM BEDELLERİNİN HESAPLAMA ŞEKİLLERİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

 Özet

İnsan yaşamına sağlık ve rahatlık kazandıran; içme ve kullanma suyu, atık su, elektrik, telefon, doğalgaz, yol vb. teknik altyapı tesisleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Teknik altyapı tesisleri, pahalı yatırımlarda olduğundan dolayı, hizmetlerinin sürdürülebilir olması için, kullanıcılardan katılım bedelleri tahsil edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesine göre; yönelik yerel yönetimler tarafından, yapı yapılmasına yönelik verilecek yapı ruhsatı aşamasında teknik altyapı tesislerine katılım bedelinin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2003, 2010 ve 2015 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen ve Meclis kararlarına göre; alınan teknik altyapı tesislerine katılım bedellerine yönelik hesaplama yöntemleri örneklerle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 3194 Sayılı İmar Kanunu, Teknik Altyapı Tesislerine Katılım Bedeli, Yapı Ruhsatı, İmar çapı, Yol

 CALCULATION WAYS FOR TECHNICAL INFRASTRUCTURE PARTICIPATION TAKEN BASED ON ARTICLE 23 OF THE ZONING LAW NUMBERED 3194; ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY SAMPLE

 Abstract

Technical infrastructure facilities of drinking and potable water, wastewater, electricity, telephone, natural gas, road. etc. that gain health and comfort to people’s life are built by related institutions and organizations. As technical infrastructure facilities are expensive investments, participation fees are collected from users. According to article 23 of the Zoning Law no.3194, participation fee for technical infrastructure facilities should be taken by local administrations at the stage of building license to be granted for construction of building. In this study, calculation methods of participation fees which are taken for technical infrastructure facilities by Ankara Metropolitan Municipality as per the decision dated 2003, 2010 and 2015 of Ankara Metropolitan Municipality’s Council and Assembly are analyzed with samples.

Keywords: Zoning Law Numbered 3194, Participation in Technical Infrastructure Facilities, Building License, Diameter of Zoning, Road


Keywords


3194 Sayılı İmar Kanunu, Teknik Altyapı Tesislerine Katılım Bedeli, Yapı Ruhsatı, İmar çapı, Yol

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Kaboğlu, İbrahim. Anayasa Hukuku Dersleri. İstanbul: Legal Yayıncılık, Ekim 2005.

Aydemir, Şinasi, Saliha E. Aydemir, Dilek Ş. Beyazlı, Nermin Ökten, Ahmet M. Öksüz, Cenap Sancar, Murat Özyaba ve Yelda A. Türk. Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı. Trabzon: Akademi Kitabevi, Ekim 2004.

Kaya A Yapı Ruhsatı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (2008).

3194 Sayılı İmar Kanunu (1985).

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.11.2003 Tarih ve 3288 Sayılı Kararı.

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.02.2010 Tarih ve 223 Sayılı Kararı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 14.07.2015 Tarih ve 1498 Sayılı Kararı.

Etimesgut Belediyesi İmar Müdürlüğünün 05.12.2014 Tarih ve 4028 Nolu İmar Çapı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünün 30.07.2015 Tarih ve 16690049-841.02.17/Y1257 sayılı yazısı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünün Yol Teknik Altyapı Bedeli Hesap Cetveli.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selcuk University Journal of Engineering Sciences (SUJES) ISSN:2757-8828

Abstracting and indexing

Index Copernicus International

scholar_logo_64dp.png

Selcuk university journal of engineering sciences (Online)

ICI World of Journals

ResearchBib

Eurasian Scientific Journal Index