2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE İLGİLİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME

Murat ÖZTÜRK

Abstract


2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE İLGİLİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME

Özet

18.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 (TBDY-2018) ile 2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (TDY-2007) yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca 18.03.2018 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2019 de yürürlüğe girecek olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları (TDTH-2018) ile ülkemizde günümüze kadar geçerliliğini koruyan 1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritası da yürürlükten kalkacaktır. Her bakımdan köklü değişiklikler içeren yeni yönetmelik ve deprem haritasının, yürürlükten kalkacak yönetmeliklerle karşılaştırılması mühendis ve mimarlar için tasarım süreçlerinde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada İç Anadolu bazında bir karşılaştırma yapılmıştır. 1996 tarihli deprem tehlike haritasında sırasıyla 1., 2., 3. ve 4. bölgede yer alan Kırşehir-Merkez, Eskişehir-Merkez, Kayseri-Merkez ve Konya-Selçuk Üniversitesi Kampüs bölgelerinde tasarım depremi için 2 farklı zemin cinsi altında ve 2 farklı periyot değeri için eski ve yeni yönetmeliklerin karşılaştırması grafik ve tablolarla yapılmıştır. Sonuç olarak yeni yönetmeliğin köklü değişikler getirdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: TBDY-2018, TDY-2007, deprem, deprem tehlike haritası

AN EVALUATION ABOUT 2018 TURKEY BUILDING EARTHQUAKE REGULATIONS AND TURKEY EARTHQUAKE HAZARDS MAP BASED ON CENTRAL ANATOLIA REGION

Abstract

Building Earthquake Regulations-2018 (TBDY-2018) which published in the Official Gazette at 18.03.2018, will enter in force at 01.01.2019  and The Regulation on the Buildings to be Made in the Earthquake Regions of 2007 (TDY-2007) will be annulled. Additionally, the 1996 Seismic Zone Maps, which maintain its validity in our country today, will be abolished with the Seismic Hazard Maps for Turkey (TDTH-2018), which were published on 18.03.2018 and will go into effect on 01.01.2019. The comparison of the new regulation and seismic map that contains fundamental changes in every respect with the regulations that will be abolished will guide the design processes for engineers and architects. For that reason in this study, a comparison has been made on the basis of Central Anatolia. Charts and tables have been made for the comparison of the old and new regulations under 2 different types of soil and for 2 different period values for the DD-2 earthquake in the Kırşehir-Center, Eskişehir-Center, Kayseri-Center, and Konya-Selçuk University Campus regions found in the 1st, 2nd, 3rd, and 4th regions, respectively, in the 1996 seismic hazard map.  As a result, it is observed that the new regulation has brought sweeping changes.

Keywords: TBDY-2018, TDY-2007, earthquake, earthquake hazards map


Keywords


TBDY-2018, TDY-2007, deprem, deprem tehlike haritası

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Pampal, S., Özmen, B., 2007, Türkiye Deprem bölgeleri haritalarının gelişimi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul-Türkiye, 105-115.

Alyamaç, K.E., Erdoğan, A.S., 2005, Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları, Deprem Sempozyumu, Kocaeli-Türkiye, 707-715.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, 2018.

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, https://tdth.afad.gov.tr/ ,2018.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2007.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selcuk University Journal of Engineering Sciences (SUJES) ISSN:2757-8828

Abstracting and indexing

Index Copernicus International

scholar_logo_64dp.png

Selcuk university journal of engineering sciences (Online)

ICI World of Journals

ResearchBib

Eurasian Scientific Journal Index