7x7 CM2 MEMBRANLI MİKROBİYAL YAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Necmettin ÇOBAN, Kevser DİNCER, Yunus ÇAVUŞOĞLU

Abstract


7x7 CM2 MEMBRANLI MİKROBİYAL YAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Özet

Mikroorganizmaları katalizör olarak kullanarak organik maddeleri direkt olarak elektrik enerjisine çevirebilen sistemler Mikrobiyal Yakıt Hücreleri (MYH)’dir. Bu çalışmada, 7x7 cm2 membranlı, aktif ve çökelme çamuru için farklı sıcaklıklarda (ΔTçamur-çevre = 10°C, 12 °C, 14 °C, 16 °C), düşük (0.8 L/dak) ve yüksek bubble etkisinde (3 L/dak), 10 farklı direnç için akım ve gerilim değerleri ölçülerek, MYH’sinin performansı incelenmiştir. Performans parametreleri, gücün akıma göre değişimi, gücün gerilime göre değişimi ve akımın gerilime göre değişimidir. Tüm deneysel sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, maksimum gerilim, aktif çamurda, yüksek bubble etkisinde, ΔTçamur-çevre= 16 °C’de, R =990 W’da, 0.366 V’tır. Maksimum güç aktif çamurda, düşük bubble etkisinde, ΔTçamur-çevre = 16 °C’de, R = 901 W’da 0.114 mW’tır.

Anahtar Kelimeler: Güç, Membran, Mikrobiyal Yakıt Hücresi.

INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL PERFORMANCE OF 7x7 CM2 MEMBRANED MİCROBİAL FUEL CELL

Abstract

Microbial fuel cells (MYH) are systems that can convert organic substances directly into electrical energy by using microorganisms as catalysts. In this study, at different temperatures (ΔTsludge -Tenvironmen= 10 ° C, 12 ° C, 14 ° C, 16 ° C), in effect of bubble low (0.8 L/min) and high bubble (3 L/min) the current and voltage values were measured for 10 different resistances and the performance of the MFC with 7×7 cm2 membrane was investigated for active sludge and sediment sludge. The performance parameters are the change in power versus current, the change in power versus voltage and the change in current versus current.  When all the experimental results are evaluated together, the maximum voltage is 0.366 V in the active sludge, in the high bubble effect, in the ΔTsludge-environment = 16 °C, in the R = 990. The maximum power is 0.114 mW in activated sludge, under low bubble effect, in the ΔTsludge-environment= 16 °C, in the R = 901 W.

Keywords: Membrane, Microbial Fuel Cells, Power.


Keywords


Güç, Membran, Mikrobiyal Yakıt Hücresi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Demir Ö, Gümüş E. Mikrobiyal yakıt hücreleri ile çamur arıtımı ve elektrik üretimi, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2016; 1(2): 81- 89.

Kılıç A, Uysal Y, Çınar Ö. Laboratuvar ölçekli bir mikrobiyal yakıt hücresinde sentetik atıksudan elektrik üretimi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2011; 17 (1) : 43-49.

Aktan S, Çokgör E, Gücin F. Mikrobiyel yakıt hücresinde shawanella putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi, İtü Dergisi 2011; 21: 79-87.

Çatal T, Bermek H, Li K, Liu H. Mikrobiyal yakıt hücrelerinde disakkaritlerden elektrik üretimi, İtü Dergisi, 2009; 7: 123-131.

Köroğlu EO. Mikrobiyal yakıt hücrelerinde evsel atıklardan elektrik üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.

Aktif Çamur, http://anadolucevre.com/dokumans/25.htm, [online], [Ziyaret Tarihi:10.12.2018].

Gürtekin E, Şekerdağ N. Aktif çamur proseste aşırı çamur üretimini azaltmak için kullanılan yöntemler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2006; (11) 1: 1-8.

Öztürk İ, Çallı B, Arıkan O, Altınbaş M. Kağıt endüstrisi atıksularına uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi ve Türkiye’deki mevcut durumun analizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü; 2015.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selcuk University Journal of Engineering Sciences (SUJES) ISSN:2757-8828

Abstracting and indexing

Index Copernicus International

scholar_logo_64dp.png

Selcuk university journal of engineering sciences (Online)

ICI World of Journals

ResearchBib

Eurasian Scientific Journal Index